» Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

Αρχή > Κοινωνία & Πολιτισμός > Κοινωνία > Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
Κατάλογος (21)
Εμφανίζονται 5 ιστοσελίδες
 • Athens Siblings
  Δίκτυο επικοινωνίας και ενημέρωσης για αδέρφια ατόμων που αντιμετωπίζουν ψυχικό πρόβλημα υγείας.
  athenssiblings.com grgb
 • stat.net
  Πληροφορίες για το σύλλογο τεχνολογικής ανάπτυξης τυφλών, τις δραστηριότητές του, τους σκοπούς του κ.α.
  stat.net.gr gr
 • Επαγγελματική Αποκατάσταση
 • Ευρωπαικό Δίκτυο Workable
  Πρόγραμμα μετάβασης φοιτητών και πτυχιούχων με αναπηρίες στην αγορά εργασίας.
  di.uoa.gr/~gd/doc/workable.html gr
 • Ιδρυμα Κοινωνικής Εργασίας
  Εξειδικευμένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης. Η πληροφορική στην αποκατάσταση νέων με κινητικές δυσκολίες.
  alexandra.di.uoa.gr/swf/page8.html gr
 • Πρόγραμμα HORIZON - Eργο ΕΣΤΙΑ
  Επαγγελματική κατάρτιση ατόμων με ειδικές ανάγκες σε περιβάλλοντα εργασίας όπου χρησιμοποιούνται υπολογιστές.
  di.uoa.gr/speech/hestia/Welcome.html gr