» Οικονομία & Διοίκηση

Εμφανίζονται 6 ιστοσελίδες
 • AAC - Κέντρο εφαρμογών λογιστικής
  Σεμινάρια μηχανογραφημένης λογιστικής α β γ κατηγορίας βιβλίων, εμπορία Η/Υ και εμπορικολογιστικών προγραμμάτων, μηχανογράφιση επιχειρήσεων. Υποστήριξη λογιστικών γραφείων.
  bcity.com/aac gr
 • BCA - Business studies
  Εργαστήρια ελευθέρων σπουδών.
  bca.gr grgb
 • Didacta
  Λογιστές - μηχανογράφοι, πληροφορική, executive secretary και άλλα προγράμματα σπουδών.
  didacta.gr grgb
 • Eurocentre
  Εργαστήριο ελευθέρων σπουδών στελεχών επιχειρήσεων.
  eurocentre.gr grgb
 • Εκπαιδευτικος όμιλος Data Type Α.Ε.Ε
  Εργαστήριο ελευθέρων σπουδών, προγράμματα διοίκησης επιχειρήσεων, marketing, τραπεζασφαλιστικά, χειρισμού Η/Υ, προγραμματισμού Η/Υ, γραμματέων, λογιστών, αισθητικής, μακιγιάζ και μεταπυχιακό πρόγραμμα σε διαχείριση χαρτοφυλακίου.
  datatype.gr grgb
 • ΙΕΚ Δομή
  Οικονομία & Διοίκηση, Πληροφορική, Εφαρμοσμένες & Καλές Τέχνες, Επικοινωνία & Μ.Μ.Ε.
  iekdomi.edu.gr gr