» Περιβάλλον

Εμφανίζονται 17 ιστοσελίδες
 • Alba
  Ενοικιαζόμενες χημικές τουαλέτες για συναυλίες, εργοτάξια, εθνικές οδούς, παραλίες, λαικές αγορές, λιμάνια καθώς και παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και συντήρησή τους.
  albawc.gr grgb
 • BioAction AE
  Ατομικά Compact συστήματα βιολογικού καθαρισμού οικιακών λυμάτων.
  bioaction.gr gr
 • E.Π.Τ.Α.
  Σύμβουλοι τοπικής αυτοδιοίκησης και μελετητές περιβαλλοντικών έργων.
  epta.gr gr
 • Emind
  Εταιρεία περιβαλλοντικών μετρήσεων και μελετών, παρέχοντας υπηρεσίες οικολογικής προστασίας, με απώτερο στόχο τον ίδιο τον άνθρωπο, διασφαλίζοντας κατʼαρχήν την υγεία του, αλλά και την ποιότητα ζωής του.
  emind.com.gr grgb
 • Enco Ε.Π.Ε
  Συσκευές και ολοκληρωμένα συστήματα περιβαλλοντικών μετρήσεων βιομηχανικών εκπομπών απαερίων, ποιότητας της ατμόσφαιρας και μετρήσεων υγιεινής & ασφάλειας χώρων εργασίας.
  enco.gr grgb
 • Envirotech - Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
  Διαχείριση υδατικών πόρων, μελέτες έργων υποδομής, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εκπαίδευση.
  envirotech.gr grgb
 • Sol Energy Hellas Α.Ε.
  Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, κεντρικών ηλιακών συστημάτων, διαχείρισης κλιματισμού, επεξεργασίας νερού και αντιδιαβρωτικής προστασίας.
  solenergy.gr grgb
 • Γαία Α.Ε.
  Προϊόντα βιοτεχνολογίας και λύσεις διαχείρισης αποβλήτων.
  e-gaia.gr grgb
 • ΕΠΕΜ Α.Ε
  Εταιρεία μελετών προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος.
  epem.gr grgb
 • Τεχνική Εξυπηρέτηση
  Εφαρμογές ηλεκτρισμού.
  texnikh.gr grgb
 • Υδροτεχνική Α.Ε.
  Ελληνική εταιρία στον τομέα προστασίας περιβάλλοντος και ειδικότερα σε θέματα μελέτης, σχεδιασμού και κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας οικιακών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων.
  wastewater.gr grgb
 • Χ.Α.Χαραλαμπίδης Ε.Ε
  Εισαγωγείς επαγγελματικών και οικιακών φίλτρων νερού.
  haralabidis.gr gr
 • Αττική::Αθήνα::Αθήνα Κέντρο
 • GeoLysis
  Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, γεωλογικές, γεωφυσικές και γεωτεχνικές μελέτες, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και άλλα.
  geo-lysis.gr gr
 • Αττική::Αθήνα::Περιστέρι
 • Γεώργιος Χ. Χριστόπουλος
  Γραφείο περιβαλλοντικών μελετών. Το γραφείο δραστηριοποιείται στο χώρο της διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος.
  perivallontikesmeletes.gr gr
 • Αττική::Αθήνα::Χαλάνδρι
 • Ecofinder.gr
  Portal για το περιβάλλον με ειδήσεις, κατάλογο ελληνικών εταιρειών, άρθρα, γλωσσάρι, χρήσιμα links αλλά και videos.
  ecofinder.gr gr
 • Αττική::Αθήνα::Χολαργός
 • Εco-consultants Α.Ε. - Βαβίζος - Ζαννάκη
  Γραφείο δημόσιων και ιδιωτικών μελετών στους τομείς περιβάλλοντος, αγροτικής ανάπτυξης, υδατοκαλλιεργειών, φυτοτεχνικών, επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων και διαχείρισης ποιότητας.
  eco-consultants.gr grgb
 • Αττική::Ανατολική Αττική::Αχαρνές
 • Μιλτιάδης Αθανασίου
  Γραφείο περιβαλλοντικών μελετών παρέχει υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σε όλη την Ελλάδα.
  m-athanasiou.gr gr