» Αγροτικοί Συνεταιρισμοί

Αρχή > Επιχειρήσεις & Οικονομία > Γεωργία > Αγροτικοί Συνεταιρισμοί
Εμφανίζονται 8 ιστοσελίδες
Στη χώρα μας, λειτουργούν 12 εργοστάσια παραγωγής βιοντίζελ, τα οποία και καταρτίζουν τα συμβόλαια με τους παραγωγούς.