» Αλλαντικά

Εμφανίζονται 6 ιστοσελίδες
 • Creta Farm
  Χοιροτροφική μονάδα και επεξεργασία αλλαντικών.
  cretafarm.gr gr
 • Καραβόλιας Μιχάλης & ΣΙΑ Ο.Ε
  Εμπορικός αντιπρόσωπος αλλαντικών στη Ρόδο, γενική τροφίμων.
  rodosnet.gr/Karavolias gr
 • Πασσιάς
  Αλλαντοβιομηχανία. Πληροφορίες για την εταιρεία, τα προιόντα κ.τ.λ.
  passias.gr grgb
 • Στυλιανός Σωτ. Δίγκας
  Επεξεργασμένα ζωικά έντερα και πάνινα καλύμματα για τη συσκευασία αλλαντικών.
  dingascasings.gr grgb
 • Τριτάκης
  Αλλαντοποιία και Οινοποιία στην Ριβιότισσα της Σπάρτης.
  tritakis.gr gr
 • Υφαντής
  Βιομηχανία αλλαντικών
  ifantis.gr gb