» Ερευνας & Ανάπτυξης » Μακεδονία

Αρχή > Επιχειρήσεις & Οικονομία > Ερευνας & Ανάπτυξης
Κατάλογος (1)
Εμφανίζονται 1 ιστοσελίδες
  • Θεσσαλονίκη::Θέρμη
  • ΚΕΠΑ
    Το ΚΕΠΑ δραστηριοποιείται ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης στη διαχείριση και το σχεδιασμό προγραμμάτων και δράσεων πανελλαδικής κυρίως εμβέλειας, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
    e-kepa.gr grgb