» Απασχόληση & Εργασία

Αρχή > Κράτος & Πολιτεία > Οργανισμοί > Απασχόληση & Εργασία
Εμφανίζονται 7 ιστοσελίδες
 • ΑΣΕΠ
  Ανώτατο συμβούλιο επιλογής προσωπικού.
  asep.gr gr
 • Γραφείο ενημέρωσης ανέργων και επιχειρήσεων
  Βάση δεδομένων. Πληροφόρηση για θέσεις εργασίας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και στις χώρες της Ευρωπαικής Ενωσης.
  acci.gr/~bie gr
 • ΓΣΕΕ
  Γενική συνομοσπονδία εργατών Ελλάδας.
  gsee.gr gr
 • ΕΕΟ
  Ευρωπαικό παρατηρητήριο απασχόλησης.
  ias-berlin.de gb
 • ΙΝ.Ε/ΓΣΕΕ - Ινστιτούτο Εργασίας
  Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. αποτελεί εξέλιξη του ΚΕΜΕΤΕ (Κέντρο Έρευνας, Μελετών, Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης) και της Γραμματείας Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Σ.Ε.Ε.
  inegsee.gr grgb
 • Ο.Α.Ε.Δ.(ΟΑΕΔ)
  Οργανισμός απασχόλησης εργατικού δυναμικού.
  oaed.gr grgb
 • Οργανισμός Εργατικής Εστίας
  Δωρεάν παροχή εισιτηρίων κοινωνικού τουρισμού, εκδρομών, θεάτρου, βιβλίων κλπ. σε δικαιούχους του οργανισμού.
  oee.gr gr